BÁO CÁO TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS 2018 và DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS 2019

Theo nghiên cứu phân tích của DKRA và CBRE về thị trường bất động sản năm 2018. Đã đưa ra những thống kê và nhận định: TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2018 1.PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN: Thị trường giảm nhiệt cả cung và cầu. Giảm nhất là giai đoạn cuối năm 2018. Giá […]